RSS http://kabar.kg/kyr/rss/ Tue, 24 Oct 2017 15:08:11 +0600 Kabar.kg 60 Тажикстан Иранды саясий жана диний оюндарды токтотууга чакырды Tue, 24 Oct 2017 14:32:56 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/tazhikstan-irandy-saiasii-zhana-dinii-oiundardy-toktotuuga-chakyrdy/ http://kabar.kg/kyr/news/tazhikstan-irandy-saiasii-zhana-dinii-oiundardy-toktotuuga-chakyrdy/ БШК президенттик шайлоонун жыйынтыгын айтууга даяр. 1-декабрда инаугурация болушу мүмкүн Tue, 24 Oct 2017 13:15:05 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/bshk-prezidenttik-shailoonun-zhyiyntygyn-aituuga-daiar-1-dekabrda-inauguratciia-bolushu-m-mk-n/ http://kabar.kg/kyr/news/bshk-prezidenttik-shailoonun-zhyiyntygyn-aituuga-daiar-1-dekabrda-inauguratciia-bolushu-m-mk-n/ Исаков Ереванда Армениянын премьер-министри менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөт Tue, 24 Oct 2017 13:04:54 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/isakov-erevanda-armeniianyn-prem-er-ministri-menen-s-il-sh-l-rd-tk-r-t/ http://kabar.kg/kyr/news/isakov-erevanda-armeniianyn-prem-er-ministri-menen-s-il-sh-l-rd-tk-r-t/ Кыргызстандан ташылган 17 тонна алма Россияга киргизилген жок Tue, 24 Oct 2017 13:03:36 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/kyrgyzstandan-tashylgan-17-tonna-alma-rossiiaga-kirgizilgen-zhok/ http://kabar.kg/kyr/news/kyrgyzstandan-tashylgan-17-tonna-alma-rossiiaga-kirgizilgen-zhok/ Лицензиялоо тутумун андан ары оптималдаштыруу жана либералдаштыруу чаралары сунушталды Tue, 24 Oct 2017 12:41:03 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/litcenziialoo-tutumun-andan-ary-optimaldashtyruu-zhana-liberaldashtyruu-charalary-sunushtaldy/ http://kabar.kg/kyr/news/litcenziialoo-tutumun-andan-ary-optimaldashtyruu-zhana-liberaldashtyruu-charalary-sunushtaldy/ Тармактык комитет вице-премьер-министр кызмат ордуна Дайыр Кенекеевдин талапкерлигин жактырды Tue, 24 Oct 2017 12:39:18 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/tarmaktyk-komitet-vitce-prem-er-ministr-kyzmat-orduna-daiyr-kenekeevdin-talapkerligin-zhaktyrdy/ http://kabar.kg/kyr/news/tarmaktyk-komitet-vitce-prem-er-ministr-kyzmat-orduna-daiyr-kenekeevdin-talapkerligin-zhaktyrdy/ Кыргызстандык спортчу ардагерлер арасындагы мелдеште коло медаль утту Tue, 24 Oct 2017 11:57:45 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/kyrgyzstandyk-sportchu-ardagerler-arasyndagy-meldeshte-kolo-medal-uttu/ http://kabar.kg/kyr/news/kyrgyzstandyk-sportchu-ardagerler-arasyndagy-meldeshte-kolo-medal-uttu/ Памирден келген балдар жакында мектепке барышат Tue, 24 Oct 2017 11:55:26 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/pamirlik-baldar-zhakynda-mektepke-baryshat/ http://kabar.kg/kyr/news/pamirlik-baldar-zhakynda-mektepke-baryshat/ Авариядан улам калаанын айрым аймактары жарыксыз калды Tue, 24 Oct 2017 11:32:35 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/avariiadan-ulam-kalaanyn-airym-aimaktary-zharyksyz-kaldy/ http://kabar.kg/kyr/news/avariiadan-ulam-kalaanyn-airym-aimaktary-zharyksyz-kaldy/ КРда жарык дүйнөгө келген памирлик ымыркайдын ысымын Алмазбек коюшту Tue, 24 Oct 2017 11:13:19 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/krda-zharyk-d-in-g-kelgen-pamirlik-ymyrkaidyn-ysymyn-almazbek-koiushtu/ http://kabar.kg/kyr/news/krda-zharyk-d-in-g-kelgen-pamirlik-ymyrkaidyn-ysymyn-almazbek-koiushtu/ Исаков Ереванда Сагинтаев менен жолугушат - өкмөт Tue, 24 Oct 2017 11:07:31 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/isakov-erevanda-sagintaev-menen-zholugushat-km-t/ http://kabar.kg/kyr/news/isakov-erevanda-sagintaev-menen-zholugushat-km-t/ Өзбекстандын президенти иш сапары менен Түркияга барат Tue, 24 Oct 2017 10:53:26 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/zbekstandyn-prezidenti-ish-sapary-menen-t-rkiiaga-barat/ http://kabar.kg/kyr/news/zbekstandyn-prezidenti-ish-sapary-menen-t-rkiiaga-barat/ Роналду жылдын мыкты футболчусу болду Tue, 24 Oct 2017 10:38:21 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/ronaldu-zhyldyn-mykty-futbolchusu-boldu/ http://kabar.kg/kyr/news/ronaldu-zhyldyn-mykty-futbolchusu-boldu/ Боршайком 8 шайлоо тилкесиндеги добуш берүүнүн жыйынтыгын жараксыз деп тапты Tue, 24 Oct 2017 10:27:47 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/borshaikom-8-shailoo-tilkesindegi-dobush-ber-n-n-zhyiyntygyn-zharaksyz-dep-tapty/ http://kabar.kg/kyr/news/borshaikom-8-shailoo-tilkesindegi-dobush-ber-n-n-zhyiyntygyn-zharaksyz-dep-tapty/ Бишкекте И.Раззаковдун ишмердигине арналган көргөзмө өтөт Tue, 24 Oct 2017 10:08:54 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/bishkekte-i.razzakovdun-ishmerdigine-arnalgan-k-rg-zm-t-t/ http://kabar.kg/kyr/news/bishkekte-i.razzakovdun-ishmerdigine-arnalgan-k-rg-zm-t-t/ Бишкекте №5 муниципалдык мончо бүгүндөн тарта иштей баштайт Tue, 24 Oct 2017 09:23:48 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/bishkekte-5-munitcipaldyk-moncho-b-g-nd-n-tarta-ishtei-bashtait/ http://kabar.kg/kyr/news/bishkekte-5-munitcipaldyk-moncho-b-g-nd-n-tarta-ishtei-bashtait/ "Эхо Москвы" радиосунун бычак жеген журналисти реанимацияда Tue, 24 Oct 2017 09:16:43 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/bychak-zhegen-ekho-moskvy-radiosunun-zhurnalisti-reanimatciiada/ http://kabar.kg/kyr/news/bychak-zhegen-ekho-moskvy-radiosunun-zhurnalisti-reanimatciiada/ Кыргызстандык спортчу Казакстанда ок атуу боюнча мелдеште коло утту Tue, 24 Oct 2017 09:03:50 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/kyrgyzstandyk-sportchu-kazakstanda-ok-atuu-boiuncha-meldeshte-kolo-uttu/ http://kabar.kg/kyr/news/kyrgyzstandyk-sportchu-kazakstanda-ok-atuu-boiuncha-meldeshte-kolo-uttu/ Жалал-Абад: салык жыйноо көлөмү өсүп жатат Tue, 24 Oct 2017 08:51:54 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/zhalal-abad-salyk-zhyinoo-k-l-m-s-p-zhatat/ http://kabar.kg/kyr/news/zhalal-abad-salyk-zhyinoo-k-l-m-s-p-zhatat/ Чаткалдын Терек-Сай айыл өкмөтүнүн башчысы шайланды Tue, 24 Oct 2017 08:49:11 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/chatkaldyn-terek-sai-aiyl-km-t-n-n-bashchysy-shailandy/ http://kabar.kg/kyr/news/chatkaldyn-terek-sai-aiyl-km-t-n-n-bashchysy-shailandy/ Эки эсе аз иштеп, бирок эки эсе көп иш бүтүрүү Tue, 24 Oct 2017 08:40:19 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/eki-ese-az-ishtep-birok-eki-ese-k-p-ish-b-t-r/ http://kabar.kg/kyr/news/eki-ese-az-ishtep-birok-eki-ese-k-p-ish-b-t-r/ Бишкектеги талкаланган “Көз айнек” арт-инсталляциясы 4чү ирээт оңдолду Mon, 23 Oct 2017 21:20:20 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/bishkektegi-talkalangan-k-z-ainek-art-installiatciiasy-4ch-ireet-o-doldu/ http://kabar.kg/kyr/news/bishkektegi-talkalangan-k-z-ainek-art-installiatciiasy-4ch-ireet-o-doldu/ Бишкекте мыкты балбандардын катышуусунда WEF Global мелдешинин мааракелик беттеши өтөт Mon, 23 Oct 2017 18:38:38 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/bishkekte-mykty-baldandardyn-katyshuusunda-wef-global-meldeshinin-maarakelik-betteshi-t-t-1/ http://kabar.kg/kyr/news/bishkekte-mykty-baldandardyn-katyshuusunda-wef-global-meldeshinin-maarakelik-betteshi-t-t-1/ Видео жаңылыктар 23 10 17 Mon, 23 Oct 2017 18:36:44 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/video-zha-ylyktar-23-10-17/ http://kabar.kg/kyr/news/video-zha-ylyktar-23-10-17/ Мыкты төкмө-акынга 100 миң сом акчалай сыйлык ыйгарылды Mon, 23 Oct 2017 18:08:07 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/mykty-t-km-akynga-100-mi-som-akchalai-syilyk-yigaryldy/ http://kabar.kg/kyr/news/mykty-t-km-akynga-100-mi-som-akchalai-syilyk-yigaryldy/ “Манас” аэропортунда аба-жүк борборунун экспорттук терминалы ишке берилди Mon, 23 Oct 2017 17:58:22 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/manas-aeroportunda-aba-zh-k-borborunun-eksporttuk-terminaly-ishke-berildi/ http://kabar.kg/kyr/news/manas-aeroportunda-aba-zh-k-borborunun-eksporttuk-terminaly-ishke-berildi/ Курулуп жаткан имараттын монолити кулап түшүп, 11 адам жабыркады Mon, 23 Oct 2017 17:47:51 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/kurulup-zhatkan-imarattyn-monoliti-kulap-t-sh-p-11-adam-zhabyrkady/ http://kabar.kg/kyr/news/kurulup-zhatkan-imarattyn-monoliti-kulap-t-sh-p-11-adam-zhabyrkady/ Мамархкурулуш агенттиги Бишкектеги курулуп жаткан үйдүн урашынын себебин айтты Mon, 23 Oct 2017 17:33:50 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/mamarkhkurulush-agenttigi-bishkektegi-kurulup-zhatkan-id-n-urashynyn-sebebin-aitty/ http://kabar.kg/kyr/news/mamarkhkurulush-agenttigi-bishkektegi-kurulup-zhatkan-id-n-urashynyn-sebebin-aitty/ Эртең Бишкектин конуштарында жарык 9 саатка өчүрүлөт – “Түндүкэлектр” Mon, 23 Oct 2017 17:17:41 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/erte-bishkektin-konushtarynda-zharyk-9-saatka-ch-r-l-t-t-nd-kelektr/ http://kabar.kg/kyr/news/erte-bishkektin-konushtarynda-zharyk-9-saatka-ch-r-l-t-t-nd-kelektr/ Бишкекте жалбырактарды жана таштандыларды өрттөгөндөрдү кармашууда Mon, 23 Oct 2017 17:07:23 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/bishkekte-zhalbyraktardy-zhana-tashtandylardy-rtt-g-nd-rd-karmashuuda/ http://kabar.kg/kyr/news/bishkekte-zhalbyraktardy-zhana-tashtandylardy-rtt-g-nd-rd-karmashuuda/