RSS http://kabar.kg/kyr/rss/ Президент Mon, 19 Feb 2018 03:14:40 +0600 Kabar.kg 60 “Балык чарбасы жөнүндө” мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилди Sat, 17 Feb 2018 23:10:07 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/balyk-charbasy-zh-n-nd-zg-rt-kirgiz-tuuraluu-myizamga-kol-koiuldu/ http://kabar.kg/kyr/news/balyk-charbasy-zh-n-nd-zg-rt-kirgiz-tuuraluu-myizamga-kol-koiuldu/ Жээнбеков Си Цзиньпинди ай календары боюнча Жаңы жыл менен куттуктады Fri, 16 Feb 2018 15:07:54 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/zheenbekov-si-tczin-pindi-ai-kalendary-boiuncha-zha-y-zhyl-menen-kuttuktady/ http://kabar.kg/kyr/news/zheenbekov-si-tczin-pindi-ai-kalendary-boiuncha-zha-y-zhyl-menen-kuttuktady/ Жээнбеков Флоридадагы мектептеги ок атуудан адамдар курман болгонуна байланыштуу Трампка көңүл айтты Fri, 16 Feb 2018 14:39:05 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/zheenbekov-floridadagy-mekteptegi-ok-atuudan-adamdar-kurman-bolgonuna-bailanyshtuu-trampka-k-l-aitty/ http://kabar.kg/kyr/news/zheenbekov-floridadagy-mekteptegi-ok-atuudan-adamdar-kurman-bolgonuna-bailanyshtuu-trampka-k-l-aitty/ Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы дипломатиялык мамилелерге 25 жыл толду Fri, 16 Feb 2018 11:45:14 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/kyrgyzstan-menen-zbekstandyn-ortosunda-diplomatiialyk-mamilelerge-25-zhyl-toldu/ http://kabar.kg/kyr/news/kyrgyzstan-menen-zbekstandyn-ortosunda-diplomatiialyk-mamilelerge-25-zhyl-toldu/ Жээнбеков Шавкат Мирзиёев менен телефон аркылуу сүйлөштү Fri, 16 Feb 2018 10:18:47 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/zheenbekov-shavkat-mirzieev-menen-telefon-arkyluu-s-il-sht/ http://kabar.kg/kyr/news/zheenbekov-shavkat-mirzieev-menen-telefon-arkyluu-s-il-sht/ Жээнбеков Башкы прокурор Индира Жолдубаеваны кабыл алды Thu, 15 Feb 2018 12:18:13 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/zheenbekov-bashky-prokuror-indira-zholdubaevany-kabyl-aldy/ http://kabar.kg/kyr/news/zheenbekov-bashky-prokuror-indira-zholdubaevany-kabyl-aldy/ Жээнбеков кыргыз-казак чек арасындагы реконструкцияланган көзөмөл-өткөрүү пунктуна барды Wed, 14 Feb 2018 15:43:03 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/zheenbekov-kyrgyz-kazak-chek-arasyndagy-rekonstruktciialangan-k-z-m-l-tk-r-punktuna-bardy/ http://kabar.kg/kyr/news/zheenbekov-kyrgyz-kazak-chek-arasyndagy-rekonstruktciialangan-k-z-m-l-tk-r-punktuna-bardy/ Талас, Жалал-Абад жана Нарын облустук сотунун судьясынын ыйгарым укуктары токтотулду Wed, 14 Feb 2018 14:24:52 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/talas-zhalal-abad-zhana-naryn-oblustuk-sotunun-sud-iasynyn-yigarym-ukuktary-toktotuldu/ http://kabar.kg/kyr/news/talas-zhalal-abad-zhana-naryn-oblustuk-sotunun-sud-iasynyn-yigarym-ukuktary-toktotuldu/ Президент Аскер кызматчыларын жана альтернативдик кызматтын кызматчыларын запаска бошотуу Wed, 14 Feb 2018 14:06:30 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/prezident-asker-kyzmatchylaryn-zhana-al-ternativdik-kyzmattyn-kyzmatchylaryn-zapaska-boshotuu/ http://kabar.kg/kyr/news/prezident-asker-kyzmatchylaryn-zhana-al-ternativdik-kyzmattyn-kyzmatchylaryn-zapaska-boshotuu/ Жээнбеков УКМКнын төрагасы менен Коопсуздук кеңешинин чечимдерин тездетип ишке ашыруу милдеттерин талкуулады Tue, 13 Feb 2018 17:27:01 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/zheenbekov-ukmknyn-t-ragasy-menen-koopsuzduk-ke-eshinin-chechimderin-tezdetip-ishke-ashyruu-mildetterin-talkuulady/ http://kabar.kg/kyr/news/zheenbekov-ukmknyn-t-ragasy-menen-koopsuzduk-ke-eshinin-chechimderin-tezdetip-ishke-ashyruu-mildetterin-talkuulady/ Жээнбеков Коопсуздук кеңешинин катчылыгы менен коррупцияга каршы күрөш боюнча мындан аркы чараларды талкуулады Tue, 13 Feb 2018 13:16:12 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/zheenbekov-koopsuzduk-ke-eshinin-katchylygy-menen-korruptciiaga-karshy-k-r-sh-boiuncha-myndan-arky-charalardy-talkuulady/ http://kabar.kg/kyr/news/zheenbekov-koopsuzduk-ke-eshinin-katchylygy-menen-korruptciiaga-karshy-k-r-sh-boiuncha-myndan-arky-charalardy-talkuulady/ Жээнбеков Владимир Путинге учак кырсыгынан адамдардын курман болгондугуна байланыштуу көңүл айтты Mon, 12 Feb 2018 09:06:12 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/zheenbekov-vladimir-putinge-uchak-kyrsygynan-adamdardyn-kurman-bolgonduguna-bailanyshtuu-k-l-aitty/ http://kabar.kg/kyr/news/zheenbekov-vladimir-putinge-uchak-kyrsygynan-adamdardyn-kurman-bolgonduguna-bailanyshtuu-k-l-aitty/ Сооронбай Жээнбеков Президенттин Аппараты жөнүндө Жарлыкка кол койду Fri, 09 Feb 2018 17:04:27 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/sooronbai-zheenbekov-prezidenttin-apparaty-zh-n-nd-zharlykka-kol-koidu/ http://kabar.kg/kyr/news/sooronbai-zheenbekov-prezidenttin-apparaty-zh-n-nd-zharlykka-kol-koidu/ «Улуттук Кызыл Жарым Ай Коому жөнүндө» Мыйзамдын макулдашылган вариантына кол коюлду Fri, 09 Feb 2018 10:24:26 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/uluttuk-kyzyl-zharym-ai-koomu-zh-n-nd-myizamdyn-makuldashylgan-variantyna-kol-koiuldu/ http://kabar.kg/kyr/news/uluttuk-kyzyl-zharym-ai-koomu-zh-n-nd-myizamdyn-makuldashylgan-variantyna-kol-koiuldu/ Жээнбеков: Коррупцияга каршы жалпыбыз күрөшкөндө гана натыйжа болот, мен бул күрөштүн башында турам Thu, 08 Feb 2018 15:29:00 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/zheenbekov-korruptciiaga-karshy-zhalpybyz-k-r-shk-nd-gana-natyizha-bolot-men-bul-k-r-sht-n-bashynda-turam/ http://kabar.kg/kyr/news/zheenbekov-korruptciiaga-karshy-zhalpybyz-k-r-shk-nd-gana-natyizha-bolot-men-bul-k-r-sht-n-bashynda-turam/ Жээнбеков КР Коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрүүдө (Сүрөт) Thu, 08 Feb 2018 11:33:00 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/zheenbekov-kr-koopsuzduk-ke-eshinin-zhyiynyn-tk-r-d-s-r-t/ http://kabar.kg/kyr/news/zheenbekov-kr-koopsuzduk-ke-eshinin-zhyiynyn-tk-r-d-s-r-t/ Жээнбеков: Мен элге акыйкатсыздык менен күрөшөм деп сөз бергенмин, сөзүмө турам Thu, 08 Feb 2018 11:04:35 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/zheenbekov-men-elge-akyikatsyzdyk-menen-k-r-sh-m-dep-s-z-bergenmin-s-z-m-turam/ http://kabar.kg/kyr/news/zheenbekov-men-elge-akyikatsyzdyk-menen-k-r-sh-m-dep-s-z-bergenmin-s-z-m-turam/ Кыргызстан эли коррупцияга каршы аёосуз күрөштү талап кылууда – Жээнбеков Thu, 08 Feb 2018 10:45:17 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/kyrgyzstan-eli-korruptciiaga-karshy-aeosuz-k-r-sht-talap-kyluuda-zheenbekov/ http://kabar.kg/kyr/news/kyrgyzstan-eli-korruptciiaga-karshy-aeosuz-k-r-sht-talap-kyluuda-zheenbekov/ Жээнбеков Нурсултан Назарбаев менен телефон аркылуу сүйлөштү Thu, 08 Feb 2018 08:52:52 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/zheenbekov-nursultan-nazarbaev-menen-telefon-arkyluu-s-il-sht/ http://kabar.kg/kyr/news/zheenbekov-nursultan-nazarbaev-menen-telefon-arkyluu-s-il-sht/ Жээнбеков: КР кен байлыктары элдин кызыкчылыгында колдонулушу керек Wed, 07 Feb 2018 17:07:11 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/zheenbekov-kr-ken-bailyktary-eldin-kyzykchylygynda-koldonulushu-kerek/ http://kabar.kg/kyr/news/zheenbekov-kr-ken-bailyktary-eldin-kyzykchylygynda-koldonulushu-kerek/ Жээнбеков КРнын Коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрөт Wed, 07 Feb 2018 13:51:38 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/zheenbekov-krnyn-koopsuzduk-ke-eshinin-zhyiynyn-tk-r-t/ http://kabar.kg/kyr/news/zheenbekov-krnyn-koopsuzduk-ke-eshinin-zhyiynyn-tk-r-t/ Жээнбеков айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министри Мурашевди кабыл алды Tue, 06 Feb 2018 15:52:56 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/zheenbekov-aiyl-charba-tamak-ash-n-r-zhaiy-zhana-melioratciia-ministri-murashevdi-kabyl-aldy/ http://kabar.kg/kyr/news/zheenbekov-aiyl-charba-tamak-ash-n-r-zhaiy-zhana-melioratciia-ministri-murashevdi-kabyl-aldy/ Мамлекеттик тарых музейине “улуттук” статус ыйгарылды Mon, 05 Feb 2018 15:55:34 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/mamlekettik-tarykh-muzeiine-uluttuk-status-yigaryldy/ http://kabar.kg/kyr/news/mamlekettik-tarykh-muzeiine-uluttuk-status-yigaryldy/ Чүй облустук сотуна судьяларды дайындоо жана судьянын ыйгарым укуктарын жүргүзүү үчүн жиберүү жөнүндө Жарлыктарга кол коюлду Mon, 05 Feb 2018 11:40:03 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/ch-i-oblustuk-sotuna-sud-ialardy-daiyndoo-zhana-sud-ianyn-yigarym-ukuktaryn-zh-rg-z-ch-n-zhiber-zh-n-nd-zharlyktarga-kol-koiuldu/ http://kabar.kg/kyr/news/ch-i-oblustuk-sotuna-sud-ialardy-daiyndoo-zhana-sud-ianyn-yigarym-ukuktaryn-zh-rg-z-ch-n-zhiber-zh-n-nd-zharlyktarga-kol-koiuldu/ Президент Сооронбай Жээнбеков Тажикстандын Улуттук музейинде болду Fri, 02 Feb 2018 17:40:24 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/prezident-sooronbai-zheenbekov-tazhikstandyn-uluttuk-muzeiinde-boldu/ http://kabar.kg/kyr/news/prezident-sooronbai-zheenbekov-tazhikstandyn-uluttuk-muzeiinde-boldu/ Тажикстан менен парламенттер аралык кызматташууну ырааттуу өнүктүрүүгө кызыктарбыз - Жээнбеков Fri, 02 Feb 2018 17:03:42 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/tazhikstan-menen-parlamentter-aralyk-kyzmattashuunu-yraattuu-n-kt-r-g-kyzyktarbyz-zheenbekov/ http://kabar.kg/kyr/news/tazhikstan-menen-parlamentter-aralyk-kyzmattashuunu-yraattuu-n-kt-r-g-kyzyktarbyz-zheenbekov/ Жээнбековдун Тажикстанга болгон сапары аяктады Fri, 02 Feb 2018 14:09:06 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/zheenbekovdun-tazhikstanga-bolgon-sapary-aiaktady/ http://kabar.kg/kyr/news/zheenbekovdun-tazhikstanga-bolgon-sapary-aiaktady/ Жээнбеков Тажикстандын Премьер-министри Кохир Расулзода менен жолугушту Fri, 02 Feb 2018 13:54:01 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/zheenbekov-tazhikstandyn-prem-er-ministri-kokhir-rasulzoda-menen-zholugushtu/ http://kabar.kg/kyr/news/zheenbekov-tazhikstandyn-prem-er-ministri-kokhir-rasulzoda-menen-zholugushtu/ Жээнбеков менен Эмомали Рахмон биргелешкен билдирүү жасашты Fri, 02 Feb 2018 11:31:13 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/zheenbekov-menen-emomali-rakhmon-birgeleshken-bildir-zhasashty/ http://kabar.kg/kyr/news/zheenbekov-menen-emomali-rakhmon-birgeleshken-bildir-zhasashty/ Жээнбеков менен Алиев дипломатиялык мамилелер орнотулгандыгынын 25 жылдыгына карата телеграммалар менен алмашышты Fri, 02 Feb 2018 09:38:49 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/zheenbekov-menen-aliev-diplomatiialyk-mamileler-ornotulgandygynyn-25-zhyldygyna-karata-telegrammalar-menen-almashyshty/ http://kabar.kg/kyr/news/zheenbekov-menen-aliev-diplomatiialyk-mamileler-ornotulgandygynyn-25-zhyldygyna-karata-telegrammalar-menen-almashyshty/