Kırgızistan'ın GSYİH büyümesi yıl başından bu yana % 6 seviyesinde

1930 görünümler Ekonomi 0

BİŞKEK, 12 Eylül 2017 /Kabar/. Bişkek’te bugün yapılan basın toplantıda açıklama yapan Kırgızistan Milli İstatistik Komitesinin ekonomik istatistik ve ulusal hesap bölüm başkanı Elvira İsenkulova, Ocak-Ağustos 2017 döneminde gayrisafi yurtiçi hasıla hacminin geçen yılın aynı dönemine göre 282 milyar som olarak % 6 değerini aştığını söyledi.

Açıklamada, Kırgızistan'ın gayrisafi yurtiçi hasıla hacminin artırma göstergeleri, sanayi sektörünün dağılımı ve gelişmesinden kaynaklandığı bildirildi.

İsenkulova, “GSYİH'daki artış, sanayi ve inşaat sektörlerinde üretimdeki artıştan etkilenmiştir. GSYİH yapısındaki en büyük pay, toplam hizmetin % 50'sini oluşturan hizmet sunum endüstrisine düşmüştür. Aynı endüstrinin payı yaklaşık % 20, tarım % 12 ve yaklaşık % 7 inşaatın payını oluşturuyor.” dedi.

Elvira İsenkulova, Kumtor bölgesindeki işletmelerin göstergelerini hesaba katmadan, 2017 yılının Ocak-Ağustos döneminde GSYİH, bir şekilde 253 milyar soma ulaştığını ve % 3.6 artış gösterdiğini, sanayi üretim hacminin, 140 milyondan fazla miktara ulaştığını ve geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında % 26,4 oranında bir artış gösterdiğini belirtti.

İsenkulova, “Ocak-Ağustos 2017 döneminde sanayi üretiminin artışı, temel metallerin üretimi, kauçuk ve plastik ürünlerin üretimi, diğer metalik olmayan mineral ürünler, gıda ürünleri, rafine edilmiş petrol ürünleri , giyim, elektrik, gaz, klima ve metal cevheri ekstraksiyonunun artırılması yoluyla sağlandı.” ifadelerini kullandı.

Milli İstatistik Komitesinin ekonomik istatistik ve ulusal hesap bölüm başkanı aynı zamanda söz edilen dönem için ülkenin üretiminde kağıt ürünlerinin üretiminin azaldığını da sözlerine ekledi.

Yorumlar

Yorum Gönder